Vyučovacie jazyky - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
260 
Názov vyučovacieho jazyka
Slovenský - nemecký 
Skratka
S-N