Vyučovacie jazyky - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
270 
Názov vyučovacieho jazyka
Slovenský - rusínsky 
Skratka
S-R