Vyučovacie jazyky - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
280 
Názov vyučovacieho jazyka
Slovenský - rómsky 
Skratka
S-O