Vyučovacie jazyky - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
300 
Názov vyučovacieho jazyka
Maďarský 
Skratka