Okresy - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
101 
Názov
Bratislava I 
Skratka
B1