Okresy - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
102 
Názov
Bratislava II 
Skratka
B2