Okresy - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
104 
Názov
Bratislava IV 
Skratka
B4