Okresy - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
107 
Názov
Pezinok 
Skratka
PK