Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
199 
Názov
obec v Bratislavskom VÚC 
IČO
 
Skratka
oBL