Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
399 
Názov
obec v Trenčianskom VÚC 
IČO
 
Skratka
oTC