Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
490 
Názov
Nitriansky samosprávny kraj 
IČO
37861298 
Skratka
sNI