Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
499 
Názov
obec v Nitrianskom VÚC 
IČO
 
Skratka
oNI