Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
599 
Názov
obec v Žilinskom VÚC 
IČO
 
Skratka
oZI