Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
690 
Názov
Banskobystrický samospr. kraj 
IČO
37828100 
Skratka
sBC