Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
699 
Názov
obec v Banskobystrickom VÚC 
IČO
 
Skratka
oBC