Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
790 
Názov
Prešovský samosprávny kraj 
IČO
37870475 
Skratka
sPV