Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
799 
Názov
obec v Prešovskom VÚC 
IČO
 
Skratka
oPV