Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
890 
Názov
Košický samosprávny kraj 
IČO
35541016 
Skratka
sKI