Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
891 
Názov
mesto Košice 
IČO
00691135 
Skratka
mKI