Nadriadené štátne orgány - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
899 
Názov
obec v Košickom VÚC 
IČO
 
Skratka
oKI