Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
 
Názov
 
Skrátený názov
 
Ulica
 
Obec
 
Obec (názov)
 
PSČ
 
Kód okresu
 
Stav
 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
 
Nadriadený štátny orgán
 
Druh školy
 
Vyučovací jazyk
 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
 
Dátum zániku
 
Dátum udelenia čestného názvu
 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
 
Formaz
 
Typ zriaďovateľa
 
IČO zriaďovateľa
 
Eduid