Zoznam škôl a školských zariadení (2.5.2024) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000014478 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
054130531 
Názov
Liečebno výchovné sanatórium 
Skrátený názov
Liečeb.-vých.sanatórium 
Ulica
Čakany 7 
Obec
Čakany - 501514 
Obec (názov)
Čakany 
PSČ
93040 
Kód okresu
201 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
031/5693504, 0908181736 
Faxové číslo
5693504 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Druh školy
Liečebno-výchovné sanatórium - 855 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
0315602972 
Tel.č. zástupcov
 
Dátum vzniku
1956-04-03 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2022-09-16 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
54130531 
Eduid
100001570 
Eduid kmeňové
100001570 
Kód kmeňový
000014478