Zoznam škôl a školských zariadení (2.5.2024) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000039721 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000313271 
Názov
Centrum voľného času 
Skrátený názov
Centrum voľného času 
Ulica
Havranské 9 
Obec
Banská Bystrica - 508438 
Obec (názov)
Banská Bystrica 
PSČ
97590 
Kód okresu
601 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0484131590 
Faxové číslo
4131590 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Dátum vzniku
1996-07-24 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2023-04-22 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00313271 
Eduid
100009329 
Eduid kmeňové
100009329 
Kód kmeňový
000039721