Zoznam škôl a školských zariadení (2.5.2024) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000065161 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000331996 
Názov
Centrum voľného času - Príroda 
Skrátený názov
Centrum voľného času 
Ulica
Gorkého 3070/57 
Obec
Trebišov - 528099 
Obec (názov)
Trebišov 
PSČ
07501 
Kód okresu
811 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0566722514 
Faxové číslo
6726669 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
0907182850 
Tel.č. zástupcov
 
Dátum vzniku
1957-09-01 
Dátum zániku
2013-08-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2023-09-12 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00331996 
Eduid
100016535 
Eduid kmeňové
100016535 
Kód kmeňový
000065161