Zoznam škôl a školských zariadení (30.4.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000079171 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000008 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Slovenskej jednoty 29 
Obec
Košice-Sever - 598151 
Obec (názov)
Košice-Sever 
PSČ
04032 
Kód okresu
802 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0556321977 
Faxové číslo
 
Email
pppokolie@stonline.sk 
Web adresa
www.cpppapke-okolie.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
890 - Košický samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum ped-psych. por. a prev - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Zástupcovia
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1973-04-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-14 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000008 
Eduid
100014633