Zoznam škôl a školských zariadení (2.5.2024) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000139637 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000328758 
Názov
Centrum voľného času 
Skrátený názov
Centrum voľného času 
Ulica
Akademika Hronca 100/9A 
Obec
Rožňava - 525529 
Obec (názov)
Rožňava 
PSČ
04801 
Kód okresu
808 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0587324711 
Faxové číslo
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
0918 348 975 
Tel.č. zástupcov
 
Dátum vzniku
1956-10-01 
Dátum zániku
2017-12-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2023-09-12 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00328758 
Eduid
100015900 
Eduid kmeňové
100015900 
Kód kmeňový
000139637