Zoznam škôl a školských zariadení (2.5.2024) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000144428 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
054131472 
Názov
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 
Skrátený názov
Špeciálna ZŠ s MŠ int. 
Ulica
Duchnovičova 479 
Obec
Medzilaborce - 520471 
Obec (názov)
Medzilaborce 
PSČ
06801 
Kód okresu
705 
Stav
4 - Zrušená zlúčením s inou školou 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0577321262 
Faxové číslo
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Druh školy
Špeciálna základná škola internátna - 631 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
2016-12-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2021-02-24 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
54131472 
Eduid
100012329 
Eduid kmeňové
100012329 
Kód kmeňový
000144428