Zoznam škôl a školských zariadení (2.5.2024) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000157660 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000164381 
Názov
Centrum voľného času - Iuventa 
Skrátený názov
Centrum voľného času 
Ulica
Karloveská 64 
Obec
Bratislava-Karlova Ves - 529397 
Obec (názov)
Bratislava-Karlova Ves 
PSČ
84104 
Kód okresu
104 
Stav
3 - Zrušená činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
60253000 
Faxové číslo
60253123 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Druh školy
Centrum voľného času - 831 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
0259296112 
Tel.č. zástupcov
 
Dátum vzniku
1990-01-01 
Dátum zániku
1990-01-01 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2021-06-02 
Formaz
321 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00164381 
Eduid
100000723 
Eduid kmeňové
100000723 
Kód kmeňový
000157660