Zoznam škôl a školských zariadení (2.5.2024) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000158003 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037836901 
Názov
Školské hospodárstvo 
Skrátený názov
Školské hospodárstvo 
Ulica
Rekreačná 12 
Obec
Piešťany - 507440 
Obec (názov)
Piešťany 
PSČ
92101 
Kód okresu
204 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0337623753 
Faxové číslo
7623753 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Druh školy
Školské hospodárstvo - 941 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
2020-12-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2023-09-12 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37836901 
Eduid
100002399 
Eduid kmeňové
100002399 
Kód kmeňový
000158003