Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000158577 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036126624 
Názov
Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Skrátený názov
SOŠ obchodu a služieb 
Ulica
Nábr. J. Kalinčiaka 1 
Obec
Prievidza - 513881 
Obec (názov)
Prievidza 
PSČ
97101 
Kód okresu
307 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0465422110 
Faxové číslo
5424619 
Email
info@kalina.tsk.sk 
Web adresa
www.kalina.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
darina.krcikova@kalina.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36126624 
Eduid
100004251 
Eduid kmeňové
100004251 
Kód kmeňový
000158577