Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000158984 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037836901 
Názov
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola 
Skrátený názov
SOŠ technická 
Ulica
Esterházyovcov 712/10 
Obec
Galanta - 503665 
Obec (názov)
Galanta 
PSČ
92434 
Kód okresu
202 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0317802492 
Faxové číslo
7010581 
Email
skola@sostechga.edu.sk 
Web adresa
sostechga.edupage.org 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
230 - Slovenský - maďarský  
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
soupga@zupa-tt.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1948-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37836901 
Eduid
100001957 
Eduid kmeňové
100001957 
Kód kmeňový
000158984