Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000159000 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037861298 
Názov
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola 
Skrátený názov
SOŠ chovu koní - Lóteny 
Ulica
Štúrova 74 
Obec
Šaľa - 504025 
Obec (názov)
Šaľa 
PSČ
92701 
Kód okresu
405 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0317702982 
Faxové číslo
7702982 
Email
soupsala@gmail.com 
Web adresa
www.soupsala.edu.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
230 - Slovenský - maďarský  
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1981-08-26 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37861298 
Eduid
100006782 
Eduid kmeňové
100006782 
Kód kmeňový
000159000