Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000159115 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037836901 
Názov
Stredná odborná škola dopravy a služieb 
Skrátený názov
SOŠ dopravy a služieb 
Ulica
Nám. sv. Martina 5 
Obec
Holíč - 504378 
Obec (názov)
Holíč 
PSČ
90851 
Kód okresu
206 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0346682446 
Faxové číslo
6682413 
Email
sekretariat@sosholic.sk 
Web adresa
www.sososholic.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
soup-holic@zupa-tt.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1952-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37836901 
Eduid
100002670 
Eduid kmeňové
100002670 
Kód kmeňový
000159115