Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000159352 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037828100 
Názov
Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Skrátený názov
SOŠ obchodu a služieb 
Ulica
M. R. Štefánika 8 
Obec
Krupina - 518557 
Obec (názov)
Krupina 
PSČ
96301 
Kód okresu
605 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0455512403 
Faxové číslo
5512403 
Email
soupka@mail.t-com.sk 
Web adresa
www.soskrupina.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
borbuliakova@mail.t-com.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1992-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37828100 
Eduid
100009929 
Eduid kmeňové
100009929 
Kód kmeňový
000159352