Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000159468 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037870475 
Názov
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 
Skrátený názov
Stredná odborná škola a 
Ulica
Kušnierska brána 349/2 
Obec
Kežmarok - 523585 
Obec (názov)
Kežmarok 
PSČ
06001 
Kód okresu
703 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0524523040 
Faxové číslo
4523040 
Email
sekretariat@soskezmarok.sk 
Web adresa
www.soskk.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
sekretariat@soskezmarok.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37870475 
Eduid
100012027 
Eduid kmeňové
100012027 
Kód kmeňový
000159468