Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000159476 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037870475 
Názov
Stredná odborná škola podnikania a služieb 
Skrátený názov
Stredná odborná škola p 
Ulica
Komenského 16 
Obec
Lipany - 524778 
Obec (názov)
Lipany 
PSČ
08271 
Kód okresu
708 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0514880015 
Faxové číslo
4880015 
Email
sekretariat@sos-lipany.vucpo.sk 
Web adresa
www.soslipany.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@sos-lipany.vucpo.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1955-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37870475 
Eduid
100013188 
Eduid kmeňové
100013188 
Kód kmeňový
000159476