Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000159557 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035541016 
Názov
Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb - Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközé 
Skrátený názov
SOŠ agrotech. a gastron 
Ulica
J. Majlátha 2 
Obec
Pribeník - 528684 
Obec (názov)
Pribeník 
PSČ
07651 
Kód okresu
811 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0566285020 
Faxové číslo
6285021 
Email
soup-pribenik@mail.t-com.sk 
Web adresa
www.soupopribenik.edu.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
890 - Košický samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
230 - Slovenský - maďarský  
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1962-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-25 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
35541016 
Eduid
100016462 
Eduid kmeňové
100016462 
Kód kmeňový
000159557