Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000160130 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037836901 
Názov
Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium 
Skrátený názov
Gymnázium Á. Vámberyho 
Ulica
Nám. sv. Štefana 1190/4 
Obec
Dunajská Streda - 501433 
Obec (názov)
Dunajská Streda 
PSČ
92936 
Kód okresu
201 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0315912900 
Faxové číslo
5524858 
Email
vamberygimnazium@gmail.com 
Web adresa
www.vagdsz.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Gymnázium - 321 
Vyučovací jazyk
300 - Maďarský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
zife@centrum.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1951-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-07-16 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37836901 
Eduid
100001630