Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000160156 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037836901 
Názov
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium 
Skrátený názov
Gym. Z.Kodálya s VJM 
Ulica
Štvrť SNP 1004/34 
Obec
Galanta - 503665 
Obec (názov)
Galanta 
PSČ
92401 
Kód okresu
202 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0317802266 
Faxové číslo
7802266 
Email
kodaly@gymmadga.edu.sk 
Web adresa
kzg.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Gymnázium - 321 
Vyučovací jazyk
300 - Maďarský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
kodaly@zupa-tt.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1953-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-14 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37836901 
Eduid
100001979