Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000164321 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000006 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Cen.ped.-ps.por.a prev. 
Ulica
Mládežnícka 34 
Obec
Banská Bystrica - 508438 
Obec (názov)
Banská Bystrica 
PSČ
97404 
Kód okresu
601 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0484134751 
Faxové číslo
4137289 
Email
podatelna@cpppapbb.sk 
Web adresa
www.cpppap.svsbb.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@cpppapbb.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1966-02-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000006 
Eduid
100009381 
Eduid kmeňové
100009381 
Kód kmeňový
000164321