Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000596868 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037861298 
Názov
Stredná odborná škola techniky a služieb 
Skrátený názov
SOŠ techniky a služieb 
Ulica
Cintorínska 4 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
95050 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376528379 
Faxové číslo
6528379 
Email
soscintorinska4nr@gmail.com 
Web adresa
zssnr.edupage.org 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2001-10-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37861298 
Eduid
100005742 
Eduid kmeňové
100005742 
Kód kmeňový
000596868