Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000607321 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037861298 
Názov
Stredná zdravotnícka škola 
Skrátený názov
Stredná zdravot. škola 
Ulica
Farská 23 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
95050 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0377930001 
Faxové číslo
7930007 
Email
sekretariat@szsnitra.sk 
Web adresa
www.szsnitra.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná zdravotnícka škola - 487 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37861298 
Eduid
100005760 
Eduid kmeňové
100005760 
Kód kmeňový
000607321