Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000607355 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035593008 
Názov
Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul 
Skrátený názov
Stredná zdravot. škola 
Ulica
17. novembra 1056 
Obec
Topoľčany - 504998 
Obec (názov)
Topoľčany 
PSČ
95501 
Kód okresu
406 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0385323250 
Faxové číslo
5325892 
Email
szsinfo@vdpto.sk 
Web adresa
www.szsto.edupage.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná zdravotnícka škola - 487 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1951-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-13 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
35593008 
Eduid
100006252