Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
000627844 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000005 
Názov
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu 
Skrátený názov
Bilingválne gymnázium 
Ulica
Komenského 215 
Obec
Sučany - 512648 
Obec (názov)
Sučany 
PSČ
03852 
Kód okresu
506 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0434293474 
Faxové číslo
4293086 
Email
gbas@gbas.sk 
Web adresa
www.gbas.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Gymnázium - 321 
Vyučovací jazyk
201 - Slovenský a Anglický bil. 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1993-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000005 
Eduid
100008117 
Eduid kmeňové
100008117 
Kód kmeňový
000627844