Zoznam škôl a školských zariadení (24.6.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
017055351 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035593008 
Názov
Spojená katolícka škola 
Skrátený názov
Katol. spoj. šk. 
Ulica
Farská 19 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376526621 
Faxové číslo
6524787 
Email
gcm@gcm.sk 
Web adresa
www.gcm.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
rrusnak@gcm.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-05-27 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-09-14 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
35593008 
Eduid
100017430 
Eduid kmeňové
100017430 
Kód kmeňový
017055351