Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
030795371 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035724129 
Názov
Súkromná spojená škola British International School Bratislava 
Skrátený názov
Súkromná spojená škola 
Ulica
J. Valašťana Dolinského 1 
Obec
Bratislava-Dúbravka - 529389 
Obec (názov)
Bratislava-Dúbravka 
PSČ
84102 
Kód okresu
104 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
693070812 
Faxové číslo
69307083 
Email
office@bisb.sk 
Web adresa
www.bis.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
petra.bednarova@bisb.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1996-11-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
112 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
35724129 
Eduid
100017380 
Eduid kmeňové
100017380 
Kód kmeňový
030795371