Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
030848008 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042365023 
Názov
Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa 
Skrátený názov
Bilingválne gymnázium 
Ulica
Haanova 28 
Obec
Bratislava-Petržalka - 529460 
Obec (názov)
Bratislava-Petržalka 
PSČ
85104 
Kód okresu
105 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
63823284 
Faxové číslo
63823284 
Email
tajomnik@bilgym.sk 
Web adresa
www.bilgym.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Gymnázium - 321 
Vyučovací jazyk
201 - Slovenský a Anglický bil. 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
dusan.jaura@bilgym.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2004-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
42365023 
Eduid
100000820 
Eduid kmeňové
100000820 
Kód kmeňový
030848008