Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
030867657 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
036289027 
Názov
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Inštitút detskej reči 
Skrátený názov
Súkromné CŠPP IDR 
Ulica
Železničiarska 13 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81104 
Kód okresu
101 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
52444052 
Faxové číslo
 
Email
info@detskarec.sk 
Web adresa
www.detskarec.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum špec.-pedag. poraden. - 873 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
lacikova@hotmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2007-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-09-11 
Formaz
112 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36289027 
Eduid
100000125