Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
031580670 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000168637 
Názov
Súkromné stredisko praktického vyučovania pri VD Autoservis 
Skrátený názov
Súkr. SPV pri VD A 
Ulica
Pod strážou 3 
Obec
Zvolen - 518158 
Obec (názov)
Zvolen 
PSČ
96001 
Kód okresu
611 
Stav
3 - Zrušená činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0455351041 
Faxové číslo
5351041 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Stredisko praktic. vyučovania - 315 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-03-01 
Dátum zániku
2018-01-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
751 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00168637 
Eduid
100010966