Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
034041982 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000004 
Názov
ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou pri zdravotníckom zariadení 
Skrátený názov
ZÁKL. ŠKOLA s MŠ pri ZZ 
Ulica
Špitálska 6 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376545299 
Faxové číslo
 
Email
zsmsfn@gmail.com 
Web adresa
www.zsspitalskanr.edu.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
ZŠ pri zdravotníckom zariadení - 527 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000004 
Eduid
100005870 
Eduid kmeňové
100005870 
Kód kmeňový
034041982